Základná škola s materskou školou Bajerov

Otvorenie prevádzky

Po konzultácii z Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove a zriaďovateľom školy oznamujeme zákonným zástupcom našich detí, že materská škola je v riadnej prevádzke

od utorka 10.11.2020.