Základná škola s materskou školou Bajerov

Prevádzka materskej školy

Na základe výsledkov prieskumu, ktorým sme zisťovali záujem  rodičov o umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas vianočných prázdnin vám oznamujeme: 

  1. Záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas prázdnin:       5,0% 
  2. Nezáujem o  umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas prázdnin: 95%

V zmysle záverov prieskumu bude prevádzka materskej školy počas vianočných prázdnin zatvorená (od 21. decembra 2020 - do 8. januára 2021).

Otvorenie prevádzky materskej školy  bude 11. januára 2021.