Základná škola s materskou školou Bajerov

Deň narcisov 2019

Dňa 20190411_105551.jpg11. apríla 2019 sa naša škola zapojila do projektu „Deň narcisov“ pod záštitou Ligy proti rakovine. Dobrovoľníci zo žiackej školskej rady sa vydali cestou po škole. Žiaci a zamestnanci školy pripnutím kvietku mohli vyjadriť svoju ľudskosť a podporu ľuďom trpiacim touto zákernou chorobou. Našim cieľom bolo nielen vyzbierať peniaze, ale aj vychovávať našich žiakov k spolupatričnosti a ochote pomáhať.

ĎAKUJEME všetkým darcom!

Výroba veľkonočných pozdravov

Easter gre20190416_101415.jpgetings cards

       Pre žiakov 4.-5. ročníka bola téma prichádzajúcich sviatkov Veľkej noci príležitosťou ako sa oboznámiť s jej významom, ale aj prostriedkom ako zvládnuť novú slovnú zásobu.

Žiaci vyrábaním tematických pohľadníc, pri ktorých sa učili obrázkovou formou slovnú zásobu k téme Veľká noc, mohli aplikovať a naplno využiť svoju tvorivú myseľ.

Ich práca bola nápaditá a jej výsledkom bola zbierka pohľadníc, ktoré si nájdu svoje miesto v príbytkoch našich blízkych.

Deviataci sa testovali a ostatní zabávali ...

VIMG_1914.jpg stredu 3. apríla 2019 sme navštívili Kultúrny dom v Bajerove, pretože IX. A písala „Monitor“. Zúčastnili sme sa divadelného prestavenia. Herci nám predviedli rozprávku Mrázik. Rozprávka nás veľmi pobavila lebo bola vtipná. Spievali rôzne pesničky. Na pódium pozvali žiakov aj učiteľov. Pani učiteľka bola Nastenka.

Po predstavení nám pán učiteľ Koscura premietol rozprávku Grinch. Mali sme z toho zmiešané pocity, ale nakoniec to dopadlo dobre. Pán Grinch zo začiatku nemal rád Vianoce, lebo stratil rodičov a nikdy nezažil pravé Vianoce, ale nakoniec si uvedomil, že Vianoce sú úžasné sviatky a so svojím psíkom Maxom žil šťastne.

Sofia B., Katka Š., Timea J., VI. A

Starší čítajú mladším

56218234.jpgZáleží nám na tom, aby aj žiaci našej školy mali pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu. Práve preto celý týždeň (25. – 29. marca 2019) v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry prebiehala akcia pod názvom Starší čítajú mladším.

Žiaci jednotlivých tried druhého stupňa čítali žiakom prvého stupňa bájky. Nezabudli ani na škôlkarov. Tým čítali najstarší – deviataci.

Cieľom nebolo len samotné čítanie, ale predovšetkým podpora a rozvoj čítania s porozumením. Preto si žiaci druhého stupňa pre svojich mladších spolužiakov k čítaným textom pripravili otázky, pomocou ktorých zisťovali, ako porozumeli textu. Mali možnosť k prečítanej bájke nakresliť obrázok. Pripravené aktivity boli zaujímavé aj tým, že svoje čitateľské zručnosti predviedli aj žiaci prvého stupňa.

            Keďže bájka je príbeh, z ktorého pre nás vyplýva ponaučenie, spoločné čítanie prinieslo žiakom nielen zábavu a radosť z čítania, ale aj nové vedomosti.