Základná škola s materskou školou Bajerov

Koniec dobrý - všetko dobré

20220618_194816.jpg   Vo štvrtok 30.6.2022 sme slávnostne ukončili ďalší školský rok.

   Žiakom aj zamestnancom školy sa prostredníctvom školského rozhlasu prihovoril pán riaditeľ. Zhodnotil celkové dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky. Zvlášť vyzdvihol žiakov, ktorí dosiahli výborné výsledky a boli im udelené pochvaly.

   Na záver všetkým zaželal v zdraví prežité príjemné letné dni.

Deň športu 2022

plagát_1.jpgV stredu 29.6.2022 na našej škole prebiehal DEŇ ŠPORTU, ktorí si pripravili naši učitelia. Sponzorsky podporili športový deň pán starosta Mruz a Rada rodičov. Chceli sme viac a viac športovať, telesná a športová výchova nám počas školského roku nestačila.

DEŇ ŠPORTU začínal oficiálnym nástupom a príhovorom riaditeľa školy. Olympijské súťaženie v duchu fair play. Žiaci vedeli odpovedať na otázku koľko kruhov a čo znamenajú jednotlivé farby kruhov, ktoré sa nachádzali na plagáte nášho DŇA ŠPORTU. Od 8:30 do 12:30 prebiehali disciplíny skok vo vreci, preťahovanie lanom, prehadzovaná, futbalový turnaj a Bajerovský maratón. Po krátkej pauze sme sa vrátili na školské ihrisko kde sme si vyhodnotili a ocenili víťazov v jednotlivých disciplínach. 

Kto sa stal najlepším športovcom školy?  

Pozrite si výsledkovú listinu.  

 

Záverečná...

IX. A - záv._mikiny.pngPondelok 27. jún 2022 bol pre nás – deviatakov, zvlášť výnimočný. Najprv sme všetkým žiakom a učiteľom predstavili naše spoločné tablo a potom nasledovala oficiálna časť programu – rozlúčka so základnou školou.

Všetci zamestnanci a žiaci sa zišli vo vestibule školy. Program začal príhovorom, v ktorom sme sa poďakovali učiteľom za všetko, čo nás naučili, za to, že nás podporovali a pomáhali nám... Nezabudli sme ani na kuchárky, ktoré výborne varili, hoci nie vždy boli rezne. J Naše poďakovanie patrilo aj upratovačkám, ktoré sa vždy vzorne starali o čistotu našej školy aj triedy. A, samozrejme, ďakovali sme aj pánovi školníkovi.

Po odovzdaní kvetov všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom sa k nám prihovoril pán riaditeľ. Poprial nám veľa úspechov v štúdiu na strednej škole a zdôraznil, že dvere bajerovskej základnej školy sú pre nás vždy otvorené.

Na záver slávnosti nám pán riaditeľ spoločne s pani zástupkyňou odovzdali pamätné listy, ktoré nám budú pripomínať čas strávený v základnej škole.

Vaši deviataci

Krásny úspech v literárnej súťaži

picture1.jpgÚzemná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásila v tomto školskom roku územnú súťaž detí v literárnom prejave. Súťaž sa uskutočnila v štyroch vekových kategóriách, a to:

  • kategória A – 1 (žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ),
  • kategória A – 2 (žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ),
  • kategória A – 3 (žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ),
  • kategória B (študenti gymnázií a SŠ).

Do súťaže v kategórii A – 3 boli zaslané práce troch našich žiačok deviateho ročníka: Sofia Beňková, Katarína Šoltisová a Jarmila Labašková. Všetky tri práce boli odmenené vecnými cenami a Jarmila Labašková navyše získala diplom za prvé miesto.

Všetkým súťažiacim k dosiahnutému úspechu srdečne gratulujeme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu našej školy.