Základná škola s materskou školou Bajerov

Ochrana života a zdravia - praktická časť

  IMG_1289.JPGDňa 12. septembra 2019 sa žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ s MŠ Bajerov a pedagogický kolektív zúčastnili praktickej časti účelového cvičenia Ochrana života a zdravia v lokalite Fiľov, v katastri obce Bajerov, len pár minút chôdze od našej školy.

  Po roku sme si položením sviečok a minútou ticha pripomenuli pád lietadla z 12.8 1958, následkom čoho prišli o život nadporučík Jaromír Šebesta, čatár Jiří Tichý a desiatnik Michal Puškár. Udalosti tejto tragédie nám hodnoverne priblížil Viliam Zbiňovský, pilot a znalec miestnej histórie.

  O to, aby táto udalosť ožila, sa pričinil pán František Bednár, rodák z neďalekých Ondrašoviec, ktorý sa v daný deň pádu lietadla narodil. Jeho záujem a entuziazmus o danú regionálnu udalosť vyústil až do obnovy pomníka a úpravy okolia.

  Týmto spoločným stretnutím sme sa ako škola zaviazali zveľaďovať toto pamätné miesto a v rámci prierezovej témy regionálna výchova, ktorá úzko súvisí s multikultúrnou výchovou, tým aj podporiť u žiakov rozvíjanie citu ku krásam regiónu ako aj historické vedomie o mieste, v ktorom vyrastajú .

Lebo poznanie kultúrneho dedičstva našich predkov nám otvára cestu k lepšiemu poznaniu samých seba.

75. výročie vypálenia obce Zlatá Baňa

IMG_20190907_141436.jpg   Počas 2. svetovej vojny boli fašistami zničené mnohé mestá a obce na Slovensku. Nevyhla sa tomu ani obec Zlatá Baňa. Zlatobančania vtedy prišli o všetok svoj majetok a hospodárstvo. Toto strategické miesto v Slanských vrchoch vypálili Nemci, aby eliminovali prístup partizánov k „špajzi.“ Jediný spôsob bol vypálenie obce, preto v sobotu 7. septembra 2019 sa naši žiaci spolu s p. riaditeľom PaedDr. Milanom Černajom, PhD., zúčastnili pietnej spomienky, kde si spolu so Zlatobančanmi pripomenuli 75. výročie vypálenia obce.

Ochrana života a zdravia - teoretická časť

   IMG_20190904_100857.jpg   V stredu 4. 9. 2019 prebiehala na našej škole teoretická časť kurzu Ochrana života a zdravia.

   Pri tejto príležitosti k nám prišli záchranári z Košickej záchranky, ktorí žiakom primeranou formou sprostredkovali základné informácie a zásady, ktoré je potrebné ovládať a dodržiavať pri poskytovaní prvej pomoci a oživovaní. Predstavili žiakom zdravotnícke prístroje a pomôcky, ktoré patria k výbave záchranára a poukázali na ich praktické využitie. Pri pomôckach používaných na fixáciu zlomenín boli „zranenými“ aj niektorí žiaci.

     V závere prednášky mali žiaci možnosť vyskúšať si oživovanie zraneného a prezrieť si priestory sanitky – záchranky.

Polícia v škole

    IMG_20190903_110438.jpgDruhý školský deň neprebiehalo tradičné vyučovanie, pretože našu školu 3.9.2019 navštívili príslušníci polície.

     Žiaci mali možnosť vidieť ukážky policajnej činnosti – výcviku policajného psa, prácu psovoda a zadržanie páchateľa za pomoci policajného psa. Praktické ukážky boli doplnené prednáškami pre žiakov I. a II. stupňa základnej školy, ktoré mali preventívny charakter.