Základná škola s materskou školou Bajerov

Medzinárodný deň Rómov

3.jpg

8. apríl si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov. Na svojom I. kongrese sa zišli Rómovia zo 14 krajín v dňoch 8.- 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci stretnutia založili prvú medzinárodnú rómsku organizáciu – Internacional Romani Union (IRU). Medzinárodnú rómsku úniu – Maškarthemutňi romaňi khetaňiben. Odmietli označenie cigán (ZigeunerGitanosGypsies) ako nie-rómske, ktorým ich označujú ne-Rómovia. Požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného (etnického) mena Róm/Rómovia. Prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu k Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu.

2.jpg

Rómska vlajka pozostáva z dvoch pruhov - spodného zeleného, symbolizujúceho prírodu a horného modrého, predstavujúceho oblohu. V strede sa nachádza červené vozové koleso so šestnástimi špicami. Keďže také isté koleso je aj na štátnej vlajke Indie, Rómovia sa týmto spôsobom prihlásili ku krajine, z ktorej ich predkovia odišli pred tisícročím.

Za Rómsku hymnu sa považuje rómska pieseň "Gejľemgejľem" známa tiež pod názvami "GeľemGeľem", "DjelemDjelem",

"Opre Roma", "Romalečhavale" a pod.

Jeden Deň vody nestačí!!!

IMG_1786.jpgSvetový deň vody je vždy jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody. Preto sme si aj my na našej škole v pondelok 22.3.2021 pripravili vodné aktivity, do ktorých boli zapojení všetci žiaci prvého stupňa. Pre žiakov bola pripravená prezentácia spojená s ochutnávkou vody. Žiaci si vytvorili pojmové mapy o vode, čelenky a hravé matematické príklady s kvapkami vody.  

Veľkonočný zajačik

IMG-4691.jpgPred veľkonočnými sviatkami sme si s deťmi z tretieho a štvrtého ročníka pripravili veľkonočných zajačikov, ktorých si deti vzali aj domov, aby si ním vyzdobili svoje izby. 

Pri výrobe sme použili prírodný materiál- slamu a vyzdobili ich mašľami.

MAREC - mesiac knihy

kniha.jpgPri príležitosti marca ako mesiaca knihy sme sa so žiakmi druhého stupňa na hodinách slovenského jazyka a literatúry intenzívnejšie venovali knihám a čítaniu.

Žiaci sa cez online prezentáciu dozvedeli, prečo je práve marec mesiacom knihy. Zoznámili sa s osobnosťou Mateja Hrebendu – šíriteľa, podporovateľa a propagátora kníh a čítania, ktorý sa narodil i zomrel práve v mesiaci marec, a to jeden z dôvodov, prečo sa stal marec mesiacom knihy.

Prostredníctvom krátkych videí sa žiaci dozvedeli ako vzniká kniha, a to od jej písania (kto sa podieľa na príprave knihy), až po okamih, keď sa kniha dostane do rúk čitateľa. Zároveň sa oboznámili so spôsobom tlačenia kníh a J. Gutenbergom – vynálezcom kníhtlače.

V rámci tejto témy MAREC-mesiac knihy, ktorej cieľom bolo upozorniť na význam a dôležitosť čítania kníh, sme ponúkli žiakom druhého stupňa sa zapojiť do ankety.

kniha2.jpgAnketové otázky boli nasledovné:

1. Je čítanie kníh Tvoja obľúbená voľno-časová aktivita?

2. Akú knihu by si odporučil ?

Na 1. otázku odpovedalo 25 žiakov, z ktorých 17 odpovedali ÁNO a 8 žiaci NIE.

Na otázku, aké knihy by žiaci odporúčali svojim kamarátom , odzneli nasledovné odpovede:

Perla( Saška)

Anna zo zeleného domu, Polyanna ( Sofia, Jarka)

15ročný ( Timea)

Bodyguardka , Tri oriešky pre spisovateľku, To (Jarka)

Robinson Crusoe ( Tomáš)

Harry Potter(Timka, Marko, Nelka)

Labyrint (The maze runner), Tajná záhrada (Dianka)

Diamantový kôň (Laura)

Víchor, spolu sme slobodní( Katka)

Barry Trappny, Otrasný víkend (Rafael)

Očko špehúň ( Adam)
Brata musíš poslúchať, Neblázni mamička, Tigrí tím( Roland)

Súčasťou tejto aktivity bola aj možnosť vyjadriť svoj vzťah ku knihám či k svojej

obľúbenej knihe aj písomne ( v SJL,ANJ či NEJ) či formou videa (do 2.min.).

Žiaci diskutovali o knihách a čítaní. Mali možnosť ústne, ale aj písomne vyjadriť svoj názor na čítanie, vzťah ku knihám a čítaniu a predstaviť svoju obľúbenú knihu, príp. knihu, ktorú práve čítajú vo svojom materinskom jazyku. Z príspevkov žiakov sme sa dozvedeli napríklad aj toto:

„Mojou veľkou záľubou je čítanie kníh. Každá kniha je výnimočná a niečím zaujímavá. Myslím si, že kniha je ako veľkolepá tajomná záhrada. Kľúč od tejto záhrady máme iba my a je na nás, či ju odomkneme alebo necháme zamknutú, teda či knihu prečítame, alebo nie. A preto si každú knihu cením. Medzi moje obľúbené knihy patria série kníh Anna zo Zeleného domu. Dominika Tarjanová, VII.A

„Mám rada čítanie hlavne večer s teplým čajom. Keď si čítam, viem sa odreagovať. Vždy sa nejako odtrhnem od okolitého sveta a čítam si stranu za stranou, kapitolu za kapitolou.“ (Jarmila Labašková, VIII. A)

Najradšej čítam dievčenské romány a skutočne príbehy. Teraz čítam Sestry z Osvienčimu. Je to skutočný príbeh o tom, ako tie židovské sestry prežili aj so svojou rodinou. Mám veľa prečítaných kníh a veľa ich aj pribúda. Keď čítam, som myšlienkami úplne akoby v tej knihe, v tom príbehu.“ (Sofia Beňková, VIII. A)

„Veľmi rada čítam knihy, lebo sú o niečo viac ako film. Najradšej čítam dobrodružné a romantické knihy. Určite si vyberiem takú, kde je nejaký pár vo vzťahu.“ (Timea Jesenská, VIII. A)     

„Veľmi rada čítam knihy, ale nie len tak hocijaké. Musia ma zaujať. Veľmi rada čítam knihy typu dievčenského románu a niektoré o tínedžeroch, lebo niektoré tie problémy úplne chápem. Pri čítaní relaxujem.“ (Katarína Šoltisová, VIII. A)

Tejto dobrovoľnej úlohy sa formou úvahy či krátkeho písomného obsahu v anglickom jazyku zhostili títo žiaci:

Adamko Dvorščák Očko špehúň ( ANJ)

Nelka Murinová Harry Potter ( ANJ)

Tomáš Deržák Robinson Crusoe ( ANJ)

Jarka Labašková My opinion (ANJ)

Všetkým , ktorí sa akokoľvek zapojili do našej aktivity MAREC- mesiac knihy ,

ďakujeme a prajeme veľa pekných chvíľ pri čítaní svojich obľúbených kníh.

                                                                                             Vyučujúci JAZYKOV