Základná škola s materskou školou Bajerov

Záverečná...

IX. A - záv._mikiny.pngPondelok 27. jún 2022 bol pre nás – deviatakov, zvlášť výnimočný. Najprv sme všetkým žiakom a učiteľom predstavili naše spoločné tablo a potom nasledovala oficiálna časť programu – rozlúčka so základnou školou.

Všetci zamestnanci a žiaci sa zišli vo vestibule školy. Program začal príhovorom, v ktorom sme sa poďakovali učiteľom za všetko, čo nás naučili, za to, že nás podporovali a pomáhali nám... Nezabudli sme ani na kuchárky, ktoré výborne varili, hoci nie vždy boli rezne. J Naše poďakovanie patrilo aj upratovačkám, ktoré sa vždy vzorne starali o čistotu našej školy aj triedy. A, samozrejme, ďakovali sme aj pánovi školníkovi.

Po odovzdaní kvetov všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom sa k nám prihovoril pán riaditeľ. Poprial nám veľa úspechov v štúdiu na strednej škole a zdôraznil, že dvere bajerovskej základnej školy sú pre nás vždy otvorené.

Na záver slávnosti nám pán riaditeľ spoločne s pani zástupkyňou odovzdali pamätné listy, ktoré nám budú pripomínať čas strávený v základnej škole.

Vaši deviataci