Základná škola s materskou školou Bajerov

Koniec dobrý - všetko dobré

20220618_194816.jpg   Vo štvrtok 30.6.2022 sme slávnostne ukončili ďalší školský rok.

   Žiakom aj zamestnancom školy sa prostredníctvom školského rozhlasu prihovoril pán riaditeľ. Zhodnotil celkové dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky. Zvlášť vyzdvihol žiakov, ktorí dosiahli výborné výsledky a boli im udelené pochvaly.

   Na záver všetkým zaželal v zdraví prežité príjemné letné dni.