Základná škola s materskou školou Bajerov

ESCAPE ROOM 2022

 

18.11.2022 – jedinečný jednorázový projekt pre žiakov Escape ROOM /učenie hrou/

ESCAPE ROOM – je dobrodružná hra, kde sa žiaci musia316140906 8274310445975017 6922989177439522173 n

v určenom časovom limite dostať von zo zamknutej

miestnosti. Spoločne hľadajú indície, odpovede na zaujímavé

hádanky, riešia hlavolamy rôzneho typu a na ich základe otvoria

zámky a uniknú z miestnosti späť do reality.

Žiaci využili vedomosti z každého predmetu v rámci svojej

obtiažnosti v súlade so vzdelávacími štandardami MŠVVaŠ SR

Za najlepších žiakov školy boli vyhodnotení žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.