Základná škola s materskou školou Bajerov

Hviezdoslavov Kubín na 2. stupni

   001.JPGPozná ho asi každý, ale vedeli ste, že vôbec prvýkrát sa konal už v roku 1954? Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy.

   Po úspešnom absolvovaní triedneho kola mali aj žiaci 5. – 9. ročníka možnosť prezentovať svoje recitátorské kvality v školskom kole, ktoré sa konalo v utorok 5. marca 2019. Porota i diváci – spolužiaci mali možnosť vypočuť si ukážky starších i súčasných autorov. Hoci prevažovala poézia, porota ocenila aj kvalitný výber prozaických textov. Prví traja v každej kategórii boli odmenení diplomom.

   Víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách budú našu školu reprezentovať na okresnom kole súťaže, ktoré sa bude konať v Prešove v dňoch 21. a 22. marca 2019. Sú to títo žiaci:

  • Dominika Tarjanová – V. A (II. kategória, poézia)
  • Jarmila Labašková – VI. A (II. kategória, próza)

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.