Základná škola s materskou školou Bajerov

Olympiáda v nemeckom jazyku

IMG_1305.JPGDňa 27.11.2019 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naši žiaci mali možnosť vyskúšať si svoje vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka v písomnej a ústnej časti súťaže.

Písomná časť pozostávala z čítania s porozumením ako aj tiež z testu, ktorý mal preveriť vedomostné znalosti žiakov z oblasti lexiky, morfológie, syntaxu a reálií. Žiaci, ktorí postúpili do ústnej časti, museli získať v písomnej časti viac ako 75% bodov z celkového počtu bodov písomnej časti. Zo 17 zúčastnených žiakov sa to podarilo piatim (Zuzana Mruzová, Viktória Mihaľová, Roderik Magáč a Karina Jurková z IX.A a Katarína Šoltisová zo VII.A), čo považujeme za úspech vzhľadom na to, že pre spomenutých žiakov je to druhý cudzí jazyk, ktorý sa učia druhý školský rok.

V ústnej časti mali žiaci vytvoriť opis obrázku a vyjadriť sa tak k témam: „Rodina; Školské potreby“. Dovolíme si tvrdiť, že žiaci preukázali veľmi dobré znalosti   písomného a ústneho prejavu a do opisu zapracovali maximum slovnej zásoby.

Školská komisia pre ONJ 2019/2020 rozhodla, že tohtoročným víťazom Olympiády v nemeckom jazyku je Zuzana Mruzová z IX.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Viktória Mihaľová z tej istej triedy a tretie miesto obsadila Katarína Šoltisová zo VII.A triedy.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a výhercom gratulujeme.