Základná škola s materskou školou Bajerov

Keď sa žiaci tešia do školy

received_279344743258241.jpeg   1.6.2020 naša škola opäť otvorila svoje brány pre deti z MŠ a žiakov I. stupňa takmer po trojmesačnom prerušení vyučovania - z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. Žiaci sa nevedeli dočkať spolužiakov, ale aj svojich učiteliek.  

   Počas posledného mesiaca sa budú žiaci vo výchovno – vzdelávacom procese venovať didaktickým hrám, pohybovým aktivitám, rozvíjaniu čitateľských zručností, rozvíjaniu matematických zručností, riešeniu problémových úloh, rozvíjaniu komunikačných zručností, aktivitám súvisiacich s prierezovými témami a aktivitám zameraným na budovanie sociálnych vzťahov v triede.

   Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať za prísneho dodržiavania požadovaných hygienických noriem a pokynov, ktorá naša škola pred začatím výučby zabezpečila. Žiaci sa hneď prvý deň výborne adaptovali a aj vedomostne boli na veľmi dobrej úrovni, za čo vo veľkej miere ďakujem aj rodičom, ktorí sa im počas karantény a online vyučovania venovali.