Základná škola s materskou školou Bajerov

Aktivity žiakov počas prerušenia vyučovania

Roderik Magáč.jpgNaši deviataci počas online vyučovania, nezaháľali a na hodine technickej výchovy si precvičovali svoje zručnosti.

V rámci témy ,,Práca s netradičným materiálom„ zhotovili kvetináč.

Použili rôzne kvetináč a prírodne materiály (kamienky, špagáty, látku, papier, krajkový materiál...).

Taktiež pri príležitosti Dňa matiek, žiaci prichystali v rámci témy: ,,Netradičné jedlá, pre mamky chutné prekvapenie."

Z množstva zaujímavých prác, vyberáme aspoň niektoré práce .