Základná škola s materskou školou Bajerov

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

11.JPGProgram začal príhovorom riaditeľa školy prostredníctvom školského rozhlasu. Riaditeľ školy v príhovore poďakoval všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom za usilovnú prácu, a to hlavne počas obdobia, kedy bolo vyučovanie v škole nahradené online vyučovaním, ktoré sme spoločným silami úspešne zvládli. V tejto súvislosti preto úprimne poďakoval aj rodičom za spoluprácu a za podporu žiakov pri plnení školských povinností. Vďaka patrí aj prevádzkovým zamestnancom.

            Žiaci si príhovor pána riaditeľa vypočuli vo svojich triedach spolu s triednymi učiteľmi. Deviataci sa so školou lúčili vo vestibule školy, kde si z rúk pána riaditeľa, prvýkrát v histórii tejto školy, prevzali pamätné listy.

            V závere programu riaditeľ školy vyhodnotil informatickú súťaž iBobor. Všetkým poprial príjemne prežité letné prázdniny a deviatakom veľa úspechov v štúdiu na strednej škole.