Základná škola s materskou školou Bajerov

Úspešní v rámci Slovenska

V čase dištančného vyučovania, koncom mája, sa žiaci II. stupňa mohli prihlásiť do súťaže Fenomény sveta – PENIAZE. On-line vedomostná celoslovenská súťaž bola zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti. Cieľom súťaže bola podpora vzdelávania prostredníctvom digitálneho vzdelávacieho obsahu pre 2. stupeň základných škôl a osemročné gymnáziá.                                                                                    

Do súťaže sa zapojilo spolu 23 žiakov našej školy. Účasť v súťaži bola pre našich žiakov pozitívnym zážitkom.  Potešila nás výhra vzdelávacieho balíka Fenomény sveta Peniaze, ktorý využijeme vo vyučovacom procese a na najbližšom kurze finančnej gramotnosti.

Všetci súťažiaci sa podieľali na výhre. Deviatak Marek Baranec vyhral tričko s logom súťaže. 

V. A VI. A IX. A
Marek Magač Viktória Váhovská Marek Baranec
Tamara Magačová Matej Jaš
Timea Mruzová VII. A Karin Jurková
Patrícia Rusinková Miloš Jaš Frederika Anna Magačová
Zuzana Rusinková Viktória Mihaľová
Kristína Timková VIII. A Zuzana Mruzová
Michaela Jašová Maximilián Murin
Dianka Pavlíková Samuel Rusinko
Adela Vašková Soňa Šoltisová
Adrián Mruz Patrik Vaško
Adam Vida

 fenomeny_vyhra.jpg