Základná škola s materskou školou Bajerov

Ochrana života a zdravia

IMG_1803.JPG     Za príjemného letného počasia, dňa 4.9.2020, sa žiaci 1. a 2. stupňa našej školy ZŠ s MŠ Bajerov 96 spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili praktickej časti účelového cvičenia Ochrany života a zdravia, s dôrazom na Regionálnu výchovu, ktorá úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova.

     Cieľom našej aktivity bolo už pre mnohých dobre známe pamätné miesto a to v lokalite Fiľov, v katastri obce Bajerov, ktoré sme sa ako škola zaviazali zveľaďovať a tento rok sme ho navštívili už 3. rok po sebe.

     Úvodné, ale aj sprievodné slová patrili pánovi riaditeľovi PaedDr. Milanovi Černajovi, PhD., ktorý nás všetkých prítomných srdečne privítal.

     Historickými udalosťami nás previedli páni František Bednár, rodák z neďalekých Ondrašoviec, ktorý sa v daný deň pádu lietadla narodil a pán Viliam Zbiňovský, pilot a znalec miestnej histórie.

     Obaja spomínaní s veľkým záujmom nielen mladších, ale aj starších žiakov , ilustrovali danú udalosť, kedy 12.8 1958 tu došlo ku tragédii, k pádu lietadla, čoho následkom prišli o život nadporučík Jaromír Šebesta, čatár Jiří Tichý a desiatnik Michal Puškár.

    Spomínané pamätné miesto sme si uctili minútou ticha a kladením venca na pomník.

     Žiaci tak v rámci regionálnej výchovy spoznali, alebo si pripomenuli kúsok histórie svojej obce( prípadne susednej obce), čím sme naplnili aj edukačnú činnosť a tak dopomohli dnešnej mladej generácii spoznať, ale aj uchovať históriu a prehĺbiť cit a záujem o svoj rodný kraj.