Základná škola s materskou školou Bajerov

Anglický jazyk a elektrotechnika

Dňa 26.11.2020 sa žiaci IX.A zúčastnili online súťaže , ktorú organizuje 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE)  v anglickom jazyku ELE sparks 

pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl.

Jej hlavným poslaním je:

propagovať a popularizovať anglický jazyk,

motivovať žiakov k štúdiu na našej škole,

umožniť žiakom porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl,

predviesť okoliu svoje nadanie a schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie,

prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,

poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie výučby.

Pod ´krycím ´menom družstva BAJEROVČANIA sa do nej aktívne zapojili a svoje vedomosťami prispeli

Adelka Vašková, Adam Vida a Adrián Mruz.

Online test pozostával zo 45 otázok, ktoré mali súťažiaci zvládnuť v časovom horizonte 60 minút.

Test pozostával z gramatickej časti,  slovnej zásoby formou opisučítania  a počúvania s porozumením.

Naši šikovní deviataci dosiahli po vyhodnotení testu 88,9 %.

Veríme, že dosiahnutý výsledok bude postačovať na to, aby sa mohli naši deviataci  zúčastniť aj školského kola na SPŠE.

Držíme prsty!