Základná škola s materskou školou Bajerov

Keď sa žiaci tešia do školy

received_279344743258241.jpeg   1.6.2020 naša škola opäť otvorila svoje brány pre deti z MŠ a žiakov I. stupňa takmer po trojmesačnom prerušení vyučovania - z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. Žiaci sa nevedeli dočkať spolužiakov, ale aj svojich učiteliek.  

   Počas posledného mesiaca sa budú žiaci vo výchovno – vzdelávacom procese venovať didaktickým hrám, pohybovým aktivitám, rozvíjaniu čitateľských zručností, rozvíjaniu matematických zručností, riešeniu problémových úloh, rozvíjaniu komunikačných zručností, aktivitám súvisiacich s prierezovými témami a aktivitám zameraným na budovanie sociálnych vzťahov v triede.

   Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať za prísneho dodržiavania požadovaných hygienických noriem a pokynov, ktorá naša škola pred začatím výučby zabezpečila. Žiaci sa hneď prvý deň výborne adaptovali a aj vedomostne boli na veľmi dobrej úrovni, za čo vo veľkej miere ďakujem aj rodičom, ktorí sa im počas karantény a online vyučovania venovali.

Fašiangy v DSS na Cemjate 2020

IMG_1689.JPGFašiangy - boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Bujará zábava, fašiangové sprievody, karnevaly, vôňa zabíjačkových špecialít a smažených šišiek, toto všetko patrí k fašiangom. Preto aj naši žiaci v posledný fašiangový deň, 25.02.2020, potešili seniorov na Cemjate pásmom ľudových a rómskych piesní v doprovode akordeónu.

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

IMG_1631.JPGPavol Országh Hviezdoslav bol slovenský spisovateľ, básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ a právnik, Narodil sa 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne a zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne.

Na počesť tohto významného básnika sa na Slovensku každoročne koná Hviezdoslavov Kubín – najstaršia a najprestížnejšia súťaž v prednese poézie a prózy.

        Na našej škole sa súťaž konala v piatok 21. 2. 2020. Žiaci museli uspieť najskôr v triednom kole ktoré sa konalo na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Tí najlepší recitátori postúpili do školského kola. Celkovo sa školského kola zúčastnilo 31 žiakov. Ich výkony hodnotila porota, ktorá rozhodla takto:

            V 1. kategórii (žiaci 2. – 4. ročníka) boli zaujímavou knihou a diplomom ocenení títo žiaci: Rafael Murin, Filip Jakubík, Jozef Trišč, Michaela Konečná. Za prednes prózy Nina Ivanková.

            V II. kategórii (žiaci 5. a 6. ročníka) si diplom a knižnú odmenu z rúk riaditeľa školy prevzali: Tamara Magačová, Dominika Javorská, Dominika Tarjanová a Marko Mruz. V prednese prózy Sofia Triščová.

            V III. kategórii (žiaci 7. – 9. ročníka) si na základe rozhodnutia poroty diplom a knihu za svoj výkon odniesli za prednes poézie Zuzana Mruzová a Viliam Konečný. Za prednes prózy boli ocení títo recitátori: Katarína Šoltisová, Marek Baranec a Frederika Anna Magačová.

            Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

            Víťazom školského kola sa stal Marko Mruz zo VI. A triedy (v II. kategórii v časti poézia). Bude našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže. Prajeme mu veľa úspechov.

1. žiacky bajerovský ples

6.jpg     1. žiacky bajerovský ples v histórii našej základnej školy sa konal na podnet pána riaditeľa školy PaedDr. Milan Černaja, PhD. Uskutočnil vo štvrtok 20. 2. 2020 o 16.00 hodine v Kultúrnom dome v Bajerove. Prípravy na ples sa začali už skoro dva mesiace pred jeho realizáciou. Na triednických hodinách sa žiaci dozvedeli, čo je plesová etiketa, ako sa správať na plese a v spoločnosti, ako požiadať partnerku o tanec.  Chystali sa obleky, šaty, topánky, viedli sa debaty o účesoch...

Žiaci na ples pozvali učiteľov, zamestnancov školy, starostov z našej a okolitých obcí a tiež členov Rady rodičov a Rady školy.  Organizáciou plesu boli pánom riaditeľom poverení deviataci.  Pomáhali učitelia, rodičia a starostovia obcí.

Pri vstupe na ples sa kontrolovala vopred zakúpená vstupenka a ako pozornosť každý účastník dostal malý perníček a dámy ruže. Po úvodných slovách pána starostu a pána riaditeľa, pán starosta buchnutím na bubon slávnostne otvoril 1. žiacky bajerovský ples. Moderátorky Sofia Andreánska a Zuzana Mruzová uviedli prvý tanec. Vybrané páry tancovali valčík, ktorý zachytila aj kamera televízie RTVS. Televízia nakrúcala v škole aj pred plesom. Reportáž odvysielala v piatok 21. 2. 2020 o 17.00 v Správach z regiónov na Dvojke (link: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/214290 od 9:02)

Po slávnostnom otvorení a tanci nasledoval pripravený program. Predstavili sa nám dievčatá zo siedmeho ročníka a chlapci z deviateho ročníka. Po skončení programu sa žiaci aj hostia mohli naplno venovať tancu, zábave. Na plese bola aj fotografka, ktorá sa snažila zachytiť atmosféru večera. Po chutnej večeri nasledovala tombola. Polovica cien sa rozdala po večeri, druhá polovica si počkala na svojich majiteľov o trošku neskôr. Na ples sme si zaobstarali aj vlastné pohostenie: vodu, chlebíčky, koláčiky... Každý si priniesol čo chcel, ako je zvykom doniesť na takúto akciu, ale večeru zabezpečila Rada rodičov.

Na záver nášho žiackeho plesu vystúpil pán riaditeľ. Poďakoval sa všetkým, ktorí prijali pozvanie na náš ples a pričinili sa o jeho úspešný priebeh. Poďakovanie patrilo aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli do bohatej tomboly.

Pekná a vkusná výzdoba, skvelá hudba a nálada prispeli k tomu, že sme sa naozaj dobre cítili a zabavili. Dúfame, že žiacky bajerovský ples sa stane na našej škole každoročnou tradíciou v čase fašiangov.