Základná škola s materskou školou Bajerov

Talent základných škôl regiónu Šariš

IMG_1623.JPGDňa 21.02.2020 sa 14 žiakov z 5. – 9. ročníka zúčastnilo školského kola súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš. Ide o netradičnú súťaž zameranú na logické myslenie, matematiku a verbálne myslenie. Táto súťaž si kladie za cieľ nájsť talentovaných a nadaných žiakov základných škôl. Z našej školy do finálového kola postúpili 3 žiaci – Viktória Mihaľová, Ľuboš Javorský – 9. ročník a Sofia Beňková – 7. ročník. Program finálového kola súťaže talent základných škôl regiónu Šariš bude pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. A. Turčanovej.

Srdečne blahoželáme!

Valentínska pošta 2020

20200214_090554.jpgAj na našej škole sme oslávili sviatok sv. Valentína. Žiaci mali možnosť písať odkazy svojim kamarátom, spolužiakom, učiteľom a vhodiť ich do valentínskej schránky. Následne ich valentínski poštári roztriedili a odovzdali adresátom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a želáme príjemné čítanie.

Na každom žiakovi nám záleží

DIMG_1413.JPGňa 13.02.2020 sa na našej škole realizovalo pracovné stretnutie starostov obcí Bajerov, Rokycany, príslušníkov PZ SR, sociálnej kurately, terénnych sociálnych pracovníčok a vedenia školy. Pozvaní boli aj zákonní zástupcovia našich žiakov, ktorí majú problematickú školskú dochádzku a správanie.

Cieľom tohto stretnutia bolo eliminovať zanedbávanie povinnej školskej dochádzky – záškoláctvo a nevhodné správanie žiakov nielen v škole, ale aj na verejnosti.

Beseda s regionálnym koordinátorom

IMG_1416.JPG

Dňa 13.02.2020 mali žiaci 8. a 9. ročníka možnosť diskutovať s p. Mgr. Romanom Eštočákom, regionálnym koordinátorom NP Terénna sociálna práca, na tému: Chceme lepšiu budúcnosť. Pán Eštočák vyzdvihol dôležitosť vzdelania, ktoré je jedinou cestou k pozdvihnutiu a dosiahnutiu cieľov. Pevne veríme, že ich diskusia zaujala a že si žiaci vyberú správnu strednú školu.