Základná škola s materskou školou Bajerov

Úspešní v rámci Slovenska

V čase dištančného vyučovania, koncom mája, sa žiaci II. stupňa mohli prihlásiť do súťaže Fenomény sveta – PENIAZE. On-line vedomostná celoslovenská súťaž bola zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti. Cieľom súťaže bola podpora vzdelávania prostredníctvom digitálneho vzdelávacieho obsahu pre 2. stupeň základných škôl a osemročné gymnáziá.                                                                                    

Do súťaže sa zapojilo spolu 23 žiakov našej školy. Účasť v súťaži bola pre našich žiakov pozitívnym zážitkom.  Potešila nás výhra vzdelávacieho balíka Fenomény sveta Peniaze, ktorý využijeme vo vyučovacom procese a na najbližšom kurze finančnej gramotnosti.

Všetci súťažiaci sa podieľali na výhre. Deviatak Marek Baranec vyhral tričko s logom súťaže. 

V. A VI. A IX. A
Marek Magač Viktória Váhovská Marek Baranec
Tamara Magačová Matej Jaš
Timea Mruzová VII. A Karin Jurková
Patrícia Rusinková Miloš Jaš Frederika Anna Magačová
Zuzana Rusinková Viktória Mihaľová
Kristína Timková VIII. A Zuzana Mruzová
Michaela Jašová Maximilián Murin
Dianka Pavlíková Samuel Rusinko
Adela Vašková Soňa Šoltisová
Adrián Mruz Patrik Vaško
Adam Vida

 fenomeny_vyhra.jpg

Matematicky klokan 2020

   Už tradične sme sa aj tohto roku zapojili do matematickej súťaže KLOKAN, ktorá sa mala uskutočniť najprv v marci, ale kvôli koronavírusu COVID-19 bola organizátormi presunutá na začiatok júna. Zmenila sa aj forma súťaže. Súťažilo sa on-line.

   Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov 1.- 9. ročníka našej školy. Žiak, ktorého úspešnosť bol viac ako 80%-tná, stal sa úspešným riešiteľom súťaže. Takýchto žiakov máme sedem! Diplomy a vecné ceny budú žiakom odovzdané v septembri.

 max.jpg

KLOKANKOVIA:

Dominik Guman        I. A

Timea Dvorščáková   I. A

Martin Dolinský         I. A

Timea Tomaščinová   I.A

Kristína Timková      V. A

Tamara Magačová     V. A

Dominika Tarjanová VI. A

MAKS 2020

V on-line matematickej súťaži MAKS, ktorá pozostávala z 8.kôl, súťažilo 16 žiakov 6.- 9. ročníka. V každom kole museli žiaci vypočítať 4 príklady zo šiestich, podľa svojho výberu a uváženia. Výsledky riešenia a úspešnosť sa žiaci dozvedeli vždy po každom kole. Nikto z našich súťažiacich sa nedal zahanbiť. Získali sme pekné hodnotenie od organizátorov súťaže. Všetci žiaci budú odmenení maksidiplomami v septembri.

Maksáči:maks.jpg

VI. A

Terézia Šoltésová

Alexandra Dúbravská

Dominika Tarjanová

Viktória Váhovská

Dominika Javorská

VII. A

Sofia Beňková

Timea Jesenská

Katarína Šoltisová

Jarmila Labašková

Miloš Jaš

Viliam konečný

VIII. A

Michaela Jašová

Diana Pavlíková

Adela Vašková

Adrián Mruz

Adam Vida

IX. A

Karin Jurková

Samuel Rusinko

Patrik Vaško

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

11.JPGProgram začal príhovorom riaditeľa školy prostredníctvom školského rozhlasu. Riaditeľ školy v príhovore poďakoval všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom za usilovnú prácu, a to hlavne počas obdobia, kedy bolo vyučovanie v škole nahradené online vyučovaním, ktoré sme spoločným silami úspešne zvládli. V tejto súvislosti preto úprimne poďakoval aj rodičom za spoluprácu a za podporu žiakov pri plnení školských povinností. Vďaka patrí aj prevádzkovým zamestnancom.

            Žiaci si príhovor pána riaditeľa vypočuli vo svojich triedach spolu s triednymi učiteľmi. Deviataci sa so školou lúčili vo vestibule školy, kde si z rúk pána riaditeľa, prvýkrát v histórii tejto školy, prevzali pamätné listy.

            V závere programu riaditeľ školy vyhodnotil informatickú súťaž iBobor. Všetkým poprial príjemne prežité letné prázdniny a deviatakom veľa úspechov v štúdiu na strednej škole.