Základná škola s materskou školou Bajerov

Hokejový zápas hviezd

oi.jpgHviezdy zo ŠKD nastúpili v piatok 17.1.2020 na ľad s najstaršími a najskúsenejšími žiakmi školy a zmerali si sily v hokeji. Dlho očakávaný zápas začal v popoludňajších hodinách za podpory obecenstva. Diváci a hráči po skončení odchádzali plní zážitkov a nadšenia.

Planetárium v škole

IMG_20200108_091147.jpgHviezdy, Mesiac, Slnko, planéty, galaxie, vesmír... nekonečno, to tajomné nekonečno sme my, žiaci našej školy, objavovali v stredu 8. januára 2020 po návrate z vianočných prázdnin. Pri obrovskom nafukovacom stane nás vítala „vyslankyňa“ planetária, ktorá nám pomocou modernej techniky vysvetlila a ukázala nekonečný vesmír, slnečnú sústavu, planéty.

Do stanu mohlo vojsť naraz maximálne 30 žiakov, vchádzalo a vychádzalo sa cez malý, úzky otvor. V stane boli poukladané žinenky, na ktoré sme si mali ľahnúť, aby sme sa pozerali na „strop“, kde sa všetko odohrávalo.

IMG_20200108_091212.jpgPredstavila sa nám naša najjasnejšia hviezda – Slnko. Následne sme pozorovali Merkúr, Venušu, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a na záver Neptún. Nesmela chýbať ani Galaxy šou, v ktorej sa premietli obrazce vesmíru.

Efekty boli perfektné ako v 3D kine. Bolo to pútavé, poučné a zároveň prispelo k spestreniu našich vedomostí.

Olympiáda v nemeckom jazyku

IMG_1305.JPGDňa 27.11.2019 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naši žiaci mali možnosť vyskúšať si svoje vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka v písomnej a ústnej časti súťaže.

Písomná časť pozostávala z čítania s porozumením ako aj tiež z testu, ktorý mal preveriť vedomostné znalosti žiakov z oblasti lexiky, morfológie, syntaxu a reálií. Žiaci, ktorí postúpili do ústnej časti, museli získať v písomnej časti viac ako 75% bodov z celkového počtu bodov písomnej časti. Zo 17 zúčastnených žiakov sa to podarilo piatim (Zuzana Mruzová, Viktória Mihaľová, Roderik Magáč a Karina Jurková z IX.A a Katarína Šoltisová zo VII.A), čo považujeme za úspech vzhľadom na to, že pre spomenutých žiakov je to druhý cudzí jazyk, ktorý sa učia druhý školský rok.

V ústnej časti mali žiaci vytvoriť opis obrázku a vyjadriť sa tak k témam: „Rodina; Školské potreby“. Dovolíme si tvrdiť, že žiaci preukázali veľmi dobré znalosti   písomného a ústneho prejavu a do opisu zapracovali maximum slovnej zásoby.

Školská komisia pre ONJ 2019/2020 rozhodla, že tohtoročným víťazom Olympiády v nemeckom jazyku je Zuzana Mruzová z IX.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Viktória Mihaľová z tej istej triedy a tretie miesto obsadila Katarína Šoltisová zo VII.A triedy.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a výhercom gratulujeme.

Netradičné sánkovanie

s4.jpg10.1.2020 sa žiaci I.stupňa zúčastnili na školskom dvore netradičnej sánkovačky. Podonášali si veľmi nápadité netradičné sánky. Medzi najnápaditejšie patrilo nafukovacie koleso na plávanie, zvarené 2 plechy ktoré mali dokonca aj kovové rúčky, vyzeralo to ako perpetum mobille, potom to bol obal od granúl pre psov naplnený slamou, lavór, ale boli to aj sáčky na odpad, alebo mini sánky. Deti sa s radosťou sánkovali čím si zlepšili svoju kondíciu a tiež sa zabavili. Netradičné sánkovanie malo úspech, zopakujeme si to aj na budúci rok.