Základná škola s materskou školou Bajerov

Aktivity žiakov počas prerušenia vyučovania

Roderik Magáč.jpgNaši deviataci počas online vyučovania, nezaháľali a na hodine technickej výchovy si precvičovali svoje zručnosti.

V rámci témy ,,Práca s netradičným materiálom„ zhotovili kvetináč.

Použili rôzne kvetináč a prírodne materiály (kamienky, špagáty, látku, papier, krajkový materiál...).

Taktiež pri príležitosti Dňa matiek, žiaci prichystali v rámci témy: ,,Netradičné jedlá, pre mamky chutné prekvapenie."

Z množstva zaujímavých prác, vyberáme aspoň niektoré práce .

Aktivity školy počas prerušenia vyučovania

      ŽBez názvu.jpgiaci našej školy sa prihlásili do súťaže EXPEDÍCIA FENOMÉNY SVETA - PENIAZE

     

      Cieľom súťaže je hravou formou dostať do povedomia detí vo veku od 10 do 15 rokov (vrátane), teda žiakov II. stupňa základných škôl poznatky o jednom z piatich fenoménov sveta, konkrétne o fenoméne - PENIAZE.

Keď sa žiaci tešia do školy

received_279344743258241.jpeg   1.6.2020 naša škola opäť otvorila svoje brány pre deti z MŠ a žiakov I. stupňa takmer po trojmesačnom prerušení vyučovania - z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. Žiaci sa nevedeli dočkať spolužiakov, ale aj svojich učiteliek.  

   Počas posledného mesiaca sa budú žiaci vo výchovno – vzdelávacom procese venovať didaktickým hrám, pohybovým aktivitám, rozvíjaniu čitateľských zručností, rozvíjaniu matematických zručností, riešeniu problémových úloh, rozvíjaniu komunikačných zručností, aktivitám súvisiacich s prierezovými témami a aktivitám zameraným na budovanie sociálnych vzťahov v triede.

   Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať za prísneho dodržiavania požadovaných hygienických noriem a pokynov, ktorá naša škola pred začatím výučby zabezpečila. Žiaci sa hneď prvý deň výborne adaptovali a aj vedomostne boli na veľmi dobrej úrovni, za čo vo veľkej miere ďakujem aj rodičom, ktorí sa im počas karantény a online vyučovania venovali.

Fašiangy v DSS na Cemjate 2020

IMG_1689.JPGFašiangy - boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Bujará zábava, fašiangové sprievody, karnevaly, vôňa zabíjačkových špecialít a smažených šišiek, toto všetko patrí k fašiangom. Preto aj naši žiaci v posledný fašiangový deň, 25.02.2020, potešili seniorov na Cemjate pásmom ľudových a rómskych piesní v doprovode akordeónu.