Základná škola s materskou školou Bajerov

Olympiáda v nemeckom jazyku

IMG_1305.JPGDňa 27.11.2019 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naši žiaci mali možnosť vyskúšať si svoje vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka v písomnej a ústnej časti súťaže.

Písomná časť pozostávala z čítania s porozumením ako aj tiež z testu, ktorý mal preveriť vedomostné znalosti žiakov z oblasti lexiky, morfológie, syntaxu a reálií. Žiaci, ktorí postúpili do ústnej časti, museli získať v písomnej časti viac ako 75% bodov z celkového počtu bodov písomnej časti. Zo 17 zúčastnených žiakov sa to podarilo piatim (Zuzana Mruzová, Viktória Mihaľová, Roderik Magáč a Karina Jurková z IX.A a Katarína Šoltisová zo VII.A), čo považujeme za úspech vzhľadom na to, že pre spomenutých žiakov je to druhý cudzí jazyk, ktorý sa učia druhý školský rok.

V ústnej časti mali žiaci vytvoriť opis obrázku a vyjadriť sa tak k témam: „Rodina; Školské potreby“. Dovolíme si tvrdiť, že žiaci preukázali veľmi dobré znalosti   písomného a ústneho prejavu a do opisu zapracovali maximum slovnej zásoby.

Školská komisia pre ONJ 2019/2020 rozhodla, že tohtoročným víťazom Olympiády v nemeckom jazyku je Zuzana Mruzová z IX.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Viktória Mihaľová z tej istej triedy a tretie miesto obsadila Katarína Šoltisová zo VII.A triedy.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a výhercom gratulujeme.

Netradičné sánkovanie

s4.jpg10.1.2020 sa žiaci I.stupňa zúčastnili na školskom dvore netradičnej sánkovačky. Podonášali si veľmi nápadité netradičné sánky. Medzi najnápaditejšie patrilo nafukovacie koleso na plávanie, zvarené 2 plechy ktoré mali dokonca aj kovové rúčky, vyzeralo to ako perpetum mobille, potom to bol obal od granúl pre psov naplnený slamou, lavór, ale boli to aj sáčky na odpad, alebo mini sánky. Deti sa s radosťou sánkovali čím si zlepšili svoju kondíciu a tiež sa zabavili. Netradičné sánkovanie malo úspech, zopakujeme si to aj na budúci rok.

Exkurzia – Lear, PO Car

    IMG_20191219_083937.jpg Dňa 19.12.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie do firiem – Lear a PO Car v Prešove. Exkurzia sa zrealizovala vďaka zapojeniu našej školy do spolupráce so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania Bratislava.

     Žiaci mali možnosť porovnať pracovné pozície od manuálnej práce robotníka až po vývojové práce inžinierov. V systéme duálneho vzdelávania firmy ponúkajú spoluprácu, benefity, zaškolenie, preškolenie, zamestnanie. Žiakom takáto názorná ukážka pomôže pri výbere odboru na strednej škole.

Vianočná akadémia 2019

878.jpgV tretiu adventnú nedeľu – 15.12.2019 sa žiaci našej školy na chvíľu stali spevákmi, tanečníkmi, ba aj koledníkmi a vinšovníkmi. Svojím slovom, spevom a tancom potešili nejedno srdce. Vo vianočnom programe sa predstavili všetky vekové kategórie, od tých najmladších až po najstarších. Podarilo sa im vytvoriť príjemnú vianočnú atmosféruvyčariť úsmev na tvárach všetkých prítomných. Spoločne, že sa nám podarilo  precítiť a pochopiť ten pravý zmysel a najväčší dar Vianoc: „Dieťatko narodené v maštali...“  V závere programu odzneli úprimné priania starostu obce Bajerov a riaditeľa školy.

Súčasťou vianočného koncertu bola aj burza, ktorej výťažok bol venovaný ľuďom, ktorí prišli pri nedávnej tragédii o bývanie. Všetkým darcom zo srdca úprimne ĎAKUJEME!