Základná škola s materskou školou Bajerov

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

IMG_1631.JPGPavol Országh Hviezdoslav bol slovenský spisovateľ, básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ a právnik, Narodil sa 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne a zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne.

Na počesť tohto významného básnika sa na Slovensku každoročne koná Hviezdoslavov Kubín – najstaršia a najprestížnejšia súťaž v prednese poézie a prózy.

        Na našej škole sa súťaž konala v piatok 21. 2. 2020. Žiaci museli uspieť najskôr v triednom kole ktoré sa konalo na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Tí najlepší recitátori postúpili do školského kola. Celkovo sa školského kola zúčastnilo 31 žiakov. Ich výkony hodnotila porota, ktorá rozhodla takto:

            V 1. kategórii (žiaci 2. – 4. ročníka) boli zaujímavou knihou a diplomom ocenení títo žiaci: Rafael Murin, Filip Jakubík, Jozef Trišč, Michaela Konečná. Za prednes prózy Nina Ivanková.

            V II. kategórii (žiaci 5. a 6. ročníka) si diplom a knižnú odmenu z rúk riaditeľa školy prevzali: Tamara Magačová, Dominika Javorská, Dominika Tarjanová a Marko Mruz. V prednese prózy Sofia Triščová.

            V III. kategórii (žiaci 7. – 9. ročníka) si na základe rozhodnutia poroty diplom a knihu za svoj výkon odniesli za prednes poézie Zuzana Mruzová a Viliam Konečný. Za prednes prózy boli ocení títo recitátori: Katarína Šoltisová, Marek Baranec a Frederika Anna Magačová.

            Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

            Víťazom školského kola sa stal Marko Mruz zo VI. A triedy (v II. kategórii v časti poézia). Bude našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže. Prajeme mu veľa úspechov.

1. žiacky bajerovský ples

6.jpg     1. žiacky bajerovský ples v histórii našej základnej školy sa konal na podnet pána riaditeľa školy PaedDr. Milan Černaja, PhD. Uskutočnil vo štvrtok 20. 2. 2020 o 16.00 hodine v Kultúrnom dome v Bajerove. Prípravy na ples sa začali už skoro dva mesiace pred jeho realizáciou. Na triednických hodinách sa žiaci dozvedeli, čo je plesová etiketa, ako sa správať na plese a v spoločnosti, ako požiadať partnerku o tanec.  Chystali sa obleky, šaty, topánky, viedli sa debaty o účesoch...

Žiaci na ples pozvali učiteľov, zamestnancov školy, starostov z našej a okolitých obcí a tiež členov Rady rodičov a Rady školy.  Organizáciou plesu boli pánom riaditeľom poverení deviataci.  Pomáhali učitelia, rodičia a starostovia obcí.

Pri vstupe na ples sa kontrolovala vopred zakúpená vstupenka a ako pozornosť každý účastník dostal malý perníček a dámy ruže. Po úvodných slovách pána starostu a pána riaditeľa, pán starosta buchnutím na bubon slávnostne otvoril 1. žiacky bajerovský ples. Moderátorky Sofia Andreánska a Zuzana Mruzová uviedli prvý tanec. Vybrané páry tancovali valčík, ktorý zachytila aj kamera televízie RTVS. Televízia nakrúcala v škole aj pred plesom. Reportáž odvysielala v piatok 21. 2. 2020 o 17.00 v Správach z regiónov na Dvojke (link: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/214290 od 9:02)

Po slávnostnom otvorení a tanci nasledoval pripravený program. Predstavili sa nám dievčatá zo siedmeho ročníka a chlapci z deviateho ročníka. Po skončení programu sa žiaci aj hostia mohli naplno venovať tancu, zábave. Na plese bola aj fotografka, ktorá sa snažila zachytiť atmosféru večera. Po chutnej večeri nasledovala tombola. Polovica cien sa rozdala po večeri, druhá polovica si počkala na svojich majiteľov o trošku neskôr. Na ples sme si zaobstarali aj vlastné pohostenie: vodu, chlebíčky, koláčiky... Každý si priniesol čo chcel, ako je zvykom doniesť na takúto akciu, ale večeru zabezpečila Rada rodičov.

Na záver nášho žiackeho plesu vystúpil pán riaditeľ. Poďakoval sa všetkým, ktorí prijali pozvanie na náš ples a pričinili sa o jeho úspešný priebeh. Poďakovanie patrilo aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli do bohatej tomboly.

Pekná a vkusná výzdoba, skvelá hudba a nálada prispeli k tomu, že sme sa naozaj dobre cítili a zabavili. Dúfame, že žiacky bajerovský ples sa stane na našej škole každoročnou tradíciou v čase fašiangov.

Talent základných škôl regiónu Šariš

IMG_1623.JPGDňa 21.02.2020 sa 14 žiakov z 5. – 9. ročníka zúčastnilo školského kola súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš. Ide o netradičnú súťaž zameranú na logické myslenie, matematiku a verbálne myslenie. Táto súťaž si kladie za cieľ nájsť talentovaných a nadaných žiakov základných škôl. Z našej školy do finálového kola postúpili 3 žiaci – Viktória Mihaľová, Ľuboš Javorský – 9. ročník a Sofia Beňková – 7. ročník. Program finálového kola súťaže talent základných škôl regiónu Šariš bude pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. A. Turčanovej.

Srdečne blahoželáme!

Valentínska pošta 2020

20200214_090554.jpgAj na našej škole sme oslávili sviatok sv. Valentína. Žiaci mali možnosť písať odkazy svojim kamarátom, spolužiakom, učiteľom a vhodiť ich do valentínskej schránky. Následne ich valentínski poštári roztriedili a odovzdali adresátom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a želáme príjemné čítanie.