Základná škola s materskou školou Bajerov

Na každom žiakovi nám záleží

DIMG_1413.JPGňa 13.02.2020 sa na našej škole realizovalo pracovné stretnutie starostov obcí Bajerov, Rokycany, príslušníkov PZ SR, sociálnej kurately, terénnych sociálnych pracovníčok a vedenia školy. Pozvaní boli aj zákonní zástupcovia našich žiakov, ktorí majú problematickú školskú dochádzku a správanie.

Cieľom tohto stretnutia bolo eliminovať zanedbávanie povinnej školskej dochádzky – záškoláctvo a nevhodné správanie žiakov nielen v škole, ale aj na verejnosti.

Beseda s regionálnym koordinátorom

IMG_1416.JPG

Dňa 13.02.2020 mali žiaci 8. a 9. ročníka možnosť diskutovať s p. Mgr. Romanom Eštočákom, regionálnym koordinátorom NP Terénna sociálna práca, na tému: Chceme lepšiu budúcnosť. Pán Eštočák vyzdvihol dôležitosť vzdelania, ktoré je jedinou cestou k pozdvihnutiu a dosiahnutiu cieľov. Pevne veríme, že ich diskusia zaujala a že si žiaci vyberú správnu strednú školu.

Bajerovský slávik 2020

bs1.jpg14.2.2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže I.stupňa v speve ľudových piesní bez hudobného sprievodu "Bajerovský slávik". Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. 2. 3. a 4. ročníka, ktorí boli nominovaní v triednych kolách. Spievali chlapci aj dievčatá. Boli ocenení búrlivým potleskom spolužiakov. Vypočuli sme si ľudové piesne mladšieho i staršieho rázu, ale dôležité bolo, že deti chceli spievať. Komisia sa rozhodla pre takéto umiestnenie:1.miesto Soňa Timková III. A, ešte jedno 1.miesto Dominik Guman I.A, 2.miesto Nina Ivanková IV.A a na 3.mieste sa umiestnil Jozef Trišč z druhého ročníka. Tešíme sa na ďalšie kolo Bajerovského slávika .

Jack and Joe

20200207_102207.jpgPríbeh jednovaječných dvojičiek Jacka a Joeiho je príbehom vzájomnej bratskej lásky a pomoci v núdzi. Príbeh trochu dramatický vo chvíli, keď sa jeden z nich priotrávi jedovatou hubou, ale aj veselý, keď nás vtipne a hudobne zabavili hlavní protagonisti.

Túto dvojjazyčnú divadelnú hru nám prestavilo opäť skvelé Martinské divadlo a žiaci VII.A si dňa 7.2. 2020 v kine Scala mohli preskúšať svoje ´počúvanie s porozumením´.

Veríme, že im to poslúžilo ako motivácia na ďalšie štúdium cudzieho jazyka.