Základná škola s materskou školou Bajerov

Informatická súťaž iBobor

bobor.jpgInformatická súťaž iBobor bola založená v roku 2004 v Litve. Rozšírila sa do mnohých ďalších krajín a stala sa tak medzinárodnou.  Hoci v každej účastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Úlohy sú matematické, so zameraním na logiku. Žiaci súťažia v rôznych kategóriach, podľa veku.

V 12. ročníku súťaže v školskom roku 2019/2020 sa zúčastnilo 89768 súťažiacich z 1116 slovenských škôl. 

Aj naša škola má úspešných riešiteľov, ktorí získavajú diplom .

Srdečne blahoželáme!

Kategória Drobec – 2. a 3. ročník :

Michaela Konečná 3.A- 60 bodov/72, 77. percentil

Filip Štofanko 3.A- 52 bodov/72, 57. percentil

Kategória Bobrík – 4. a 5. Ročník :

Samuel Harčár 4.A - 68/96, 63.percentil

Tomáš Kovaľ 4.A - 68/96, 63.percentil

Nina Ivanková 4.A - 60/96, 49.percentil

Tamara Magáčová 5.A - 84/96, 91.percentil

Šimon Šoltis 5.A - 84/96, 91.percentil

Zuzana Rusinková 5.A - 80/96, 83.percentil

Sofia Triščová 5.A - 80/96, 83.percentil

Patrícia Rusinková 5.A - 72/96, 71.percentil

Viliam Holub 5.A - 67/96, 58.percentil

Marek Magáč 5.A - 60/96, 49.percentil

Viac informácii sa dozviete na stránke www.ibobor.sk , kde si môžete nájsť aj súťažné úlohy z predchádzajúcich ročníkov.

Centrum edukácie a popularizácie techniky

20191120_090816.jpgDňa 20.novembra 2019 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili v Centre edukácie a popularizácie techniky – v CEPTe na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove. Myšlienka založiť toto Centrum bola výborná vec!

Naši žiaci dostali vyčerpávajúce a zaujímavé informácie z oblasti techniky, mohli si obzrieť a vyskúšať rôzne technické zariadenia zblízka a za  asistencie pána prof. doc. PaedDr. Jozef Pavelku, CSc. sa dozvedieť, na akom princípe fungujú.

Veľkým zážitkom pre žiakov bolo, že si sami mohli vyrobiť na mini sústruhoch, na pantografe a iných strojoch svoj vlastný výrobok.

Bolo to poučné a pekne strávené dopoludnie pre žiakov, aj učiteľov. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia v CEPTe !

Sharlock Holmes na stope

2.png20.11.2019 sa žiaci I.stupňa zúčastnili divadelného vystúpenia "Sharlock Holmes na stope" v Prešovskom divadle Viola.

   Herci bravúrne, interaktívne a nenásilne vtiahli žiakov do deja predstavenia. Cestovali do Južnej Ameriky, kde hľadali škótskeho spisovateľa Arthura Conana Doyla a tiež ducha lesa Amazónie Kurupiru.

   Predstavenie plné napätia, zábavy a piesní sa žiakom veľmi páčilo. Herci ich pochválili za krásnu spoluprácu a slušné správanie.

Olympiáda v anglickom jazyku

new.jpgDňa 14.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorá je postupovou súťažou a jeho hlavným cieľom je spropagovať anglický jazyk. Svoje  jazykové zručnosti , bystrosť a záujem o tento cudzí jazyk si preverili aj  žiaci našej školy .

V kategórii 1B sa školského kola zúčastnili z VIII. A Adam Vida, Adrián Mruz a z IX.A Ľuboš Javorský. Testované boli všetky jazykové zručnosti, a to tak ústne (role play, picture story)  ako aj písomne (čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba).

Najväčšie vedomosti, pestrosť slov a presnosť v gramatických štruktúrach preukázal Adrián Mruz, ktorý dosiahol 45 bodov, čím sa ako jediný stal úspešným riešiteľom školského kola teda ho oprávňujú na postup na Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Srdečne gratulujeme a víťazovi prajeme čo najlepšie umiestnenie na obvodnom kole!