Základná škola s materskou školou Bajerov

Imatrikulácia prvákov

   IMG_20191115_111844.jpg  V piatok 15.novembra 2019 sa v našej škole konala druhá imatrikulácia žiakov prvého ročníka. Na príprave tejto významnej udalosti sa podieľala žiacka školská rada v spolupráci s vedením školy, triednou učiteľkou i ostatnými vyučujúcimi. 

    Skôr než boli prváci slávnostne pasovaní za riadnych žiakov našej školy a stali sa riadnymi členmi cechu žiackeho, museli preukázať svoje vedomosti a zručnosti z matematiky, slovenského jazyka, prvouky a angličtiny. Žiaci predviedli aj spevácke umenie.

    Bolo milé, že slávnostné „Sľubujem!“ zaznelo aj za prítomnosti zákonných zástupcov žiakov. 

   Po skončení imatrikulácie mali prváci posedenie u pána riaditeľa, kde mali pripravené sladké prekvapenie.

Zber papiera

01.jpgAj v tomto školskom roku sa naša škola aktívne zapojila do zberu papiera. Spoločne sa žiakom podarilo vyzberať viac ako 500 kilogramov.

            Najusilovnejšími zberačmi boli títo žiaci:

 1. Timea Mruzová (V. A) – 93,5 kg
 2. Dominika Tarjanová (VI. A) – 66 kg
 3. Marek a Tamarka Magačovci (V. A) – 56 kg
 4. Martin Dolinský (I. A) – 55 kg
 5. Filip Jakubík (IV. A) – 25 kg
 6. Tomáš Kovaľ (IV. A) – 25 kg

Poradie tried:

 1. V. A – 149,5 kg
 2. VII. A – 110 kg
 3. IV. A – 80 kg
 4. VI. A – 66 kg
 5. I. A – 55 kg
 6. IX. A – 51,5 kg

Najusilovnejší zberači boli odmenení peknými vecnými cenami. Ďakujeme všetkým, ktorí – hoci len malým množstvom – prispeli do zberu a prispeli k ochrane životného prostredia.

Sloboda a demokracia -30 rokov od nežnej revolúcie

Bez názvu.jpgTento rok si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá bola jedným z veľkých zlomov v našich novodobých dejinách. Vďaka masovým protestom sa podarilo nenásilne dosiahnuť zmenu režimu z totalitného na demokratický. Môžeme za to ďakovať všetkým ľuďom, ktorí počas novembrových dní stáli na námestiach a napriek strachu a zime demonštrovali za lepšiu budúcnosť.

Žiaci deviateho ročníka si tieto udalosti pripomenuli na hodine dejepisu, ale aj v rámci prierezovej témy ľudské práva, ktorá úzko súvisí s multikultúrnou prierezovou témou, interaktívnou hrou českej televízie Akcie svoboda 1989, ktorá im dokázala sprostredkovať mnohé udalosti tých pohnutých , ale pre demokraciu podstatných chvíľ.

Cez rôzne videá z archívu Českej televízie, ktoré zachytili tieto udalosti 17.novembra 1989 ( aj dní predtým), mohli naši deviataci aspoň trošku zažiť tú atmosféru a ľudí. Táto interaktívna hra im ponúkla aj rôzne zaujímavé fakty, kde formou kvízu a ´hádzania´ kockou museli zodpovedať na otázky. Jej cieľom je mladým ľuďom objasniť tak podstatný a dôležitý význam slova slobodademokracia, ktoré sú aj v dnešných časoch veľmi ohrozované.

Nesmieme zabudnúť, že tieto hodnoty stoja na záujme každého z nás a na schopnosti vybrať si múdro tak, aby sloboda, spravodlivosť a demokratické princípy boli plne rešpektované.

Medzi obyvateľmi DSS Cemjata

20191113_101831.jpgTak ako sa končí leto a začína jeseň, tak prichádza aj staroba, nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života. 

Práve mesiac október, je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo našu náklonnosť. Naši žiaci opätovne i tohto roku potešili pásmom básní a piesní oči a srdcia seniorov v DSS na Cemjate. Rozdali sme radosť, úsmev a krásne pozdravy od všetkých žiakov školy.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.