Základná škola s materskou školou Bajerov

MAKS 2020

V on-line matematickej súťaži MAKS, ktorá pozostávala z 8.kôl, súťažilo 16 žiakov 6.- 9. ročníka. V každom kole museli žiaci vypočítať 4 príklady zo šiestich, podľa svojho výberu a uváženia. Výsledky riešenia a úspešnosť sa žiaci dozvedeli vždy po každom kole. Nikto z našich súťažiacich sa nedal zahanbiť. Získali sme pekné hodnotenie od organizátorov súťaže. Všetci žiaci budú odmenení maksidiplomami v septembri.

Maksáči:maks.jpg

VI. A

Terézia Šoltésová

Alexandra Dúbravská

Dominika Tarjanová

Viktória Váhovská

Dominika Javorská

VII. A

Sofia Beňková

Timea Jesenská

Katarína Šoltisová

Jarmila Labašková

Miloš Jaš

Viliam konečný

VIII. A

Michaela Jašová

Diana Pavlíková

Adela Vašková

Adrián Mruz

Adam Vida

IX. A

Karin Jurková

Samuel Rusinko

Patrik Vaško

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

11.JPGProgram začal príhovorom riaditeľa školy prostredníctvom školského rozhlasu. Riaditeľ školy v príhovore poďakoval všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom za usilovnú prácu, a to hlavne počas obdobia, kedy bolo vyučovanie v škole nahradené online vyučovaním, ktoré sme spoločným silami úspešne zvládli. V tejto súvislosti preto úprimne poďakoval aj rodičom za spoluprácu a za podporu žiakov pri plnení školských povinností. Vďaka patrí aj prevádzkovým zamestnancom.

            Žiaci si príhovor pána riaditeľa vypočuli vo svojich triedach spolu s triednymi učiteľmi. Deviataci sa so školou lúčili vo vestibule školy, kde si z rúk pána riaditeľa, prvýkrát v histórii tejto školy, prevzali pamätné listy.

            V závere programu riaditeľ školy vyhodnotil informatickú súťaž iBobor. Všetkým poprial príjemne prežité letné prázdniny a deviatakom veľa úspechov v štúdiu na strednej škole.

Aktivity žiakov počas prerušenia vyučovania

Roderik Magáč.jpgNaši deviataci počas online vyučovania, nezaháľali a na hodine technickej výchovy si precvičovali svoje zručnosti.

V rámci témy ,,Práca s netradičným materiálom„ zhotovili kvetináč.

Použili rôzne kvetináč a prírodne materiály (kamienky, špagáty, látku, papier, krajkový materiál...).

Taktiež pri príležitosti Dňa matiek, žiaci prichystali v rámci témy: ,,Netradičné jedlá, pre mamky chutné prekvapenie."

Z množstva zaujímavých prác, vyberáme aspoň niektoré práce .

Aktivity školy počas prerušenia vyučovania

      ŽBez názvu.jpgiaci našej školy sa prihlásili do súťaže EXPEDÍCIA FENOMÉNY SVETA - PENIAZE

     

      Cieľom súťaže je hravou formou dostať do povedomia detí vo veku od 10 do 15 rokov (vrátane), teda žiakov II. stupňa základných škôl poznatky o jednom z piatich fenoménov sveta, konkrétne o fenoméne - PENIAZE.