Základná škola s materskou školou Bajerov

Organizačná štruktúra MŠ

 

Pedagóg / zamestnanec Pracovné zaradenie Triednictvo Ďalšie úlohy a kompetencie
Ingrid Ilečková Zástupkyňa riaditeľa školy    
Mgr. Lenka Andreánska Učiteľka 1. trieda Školská koordinátorka projektu:
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva /realizátor projektu MŠVVaŠ SR/;