Základná škola s materskou školou Bajerov

Oznam

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľ školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční

5. septembra 2022 o 7,20 hod. vo foajé školy.

Žiak je povinný pri nástupe do školy odovzdať písomné "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" osobne do rúk triedneho učiteľa alebo zákonný zástupca žiaka odovzdá elektronicky prostredníctvom EduPage.

Školský klub a školská jedáleň budú fungovať v riadnom režime od 6.9.2022.

PaedDr. Milan Černaj, PhD.

riaditeľ školy