Základná škola s materskou školou Bajerov

Pozvánka na otvorenie šk. roka 2018/2019

Vážení rodičia, milí žiaci!

Vedenie školy srdečne pozýva všetkých žiakov a ich  rodičov na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční v budove školy

 3. septembra 2018 o 7,30 hod.

 

                                                                                   PaedDr. Milan Černaj, PhD.
riaditeľ školy