Základná škola s materskou školou Bajerov

Projekt Svet okolo nás

Projekt Svet okolo nás - Kuba – dve tváre slobodyIMG_20181108_100008.jpg

Dňa 8. novembra 2018 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa aj tento rok zúčastnili na vzdelávacom programe Svet okolo nás s názvom Kuba – dve tváre slobody. Prostredníctvom zaujímavej projekcie, fotografií, schém, animácií doplnených autentickou hudbou a zvukmi sa dozvedeli základné geografické fakty, stručnú históriu, informácie o obyvateľstve, náboženstve a politických problémoch Kuby. V závere sme sa zapojili do diskusie. Uvedená projekcia tak umožnila našim žiakom rozšíriť si vedomosti z učiva.