Základná škola s materskou školou Bajerov

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť47577849_326857867919496_270305708098977792_n[1].jpg

            Dňa 7.12.2018 sa realizovala na našej škole 1.časť kurzu EURO, ktorý je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov 1.a 2.stupňa.

E= euro, U= úspech, R= rozum, O= obchod.

            Cieľom projektu bolo žiakom nielen vysvetliť jednotlivé  názvy z oblasti finančného trhu, ale hlavne ich naučiť správne hospodáriť s financiami.

Naším heslom je:

„Nestačí peniaze a majetok vlastniť, ale je potrebné vedieť s nimi ďalej správne hospodáriť.“

A túto cestu sme sa snažili ukázať našim žiakom. V rámci projektu sa uskutočnilo aj rozhlasové vysielanie na tému Význam finančnej gramotnosti a beseda o Vývoji peňazí.

Druhá časť kurzu sa uskutoční v júni 2019.