Základná škola s materskou školou Bajerov

Stretnutie s Mikulášom

Všetci vim10.jpgeme, že 6. december nie je len taký obyčajný deň. Preto deti a žiaci už od rána netrpezlivo očakávali jeho príchod a dúfali, že nás oteší sladkosťami. Dočkali sa! Mikuláš prišiel a mal aj svojich pomocníkov – anjelov a čertov. Čerti tým menej poslušným pomaľovali líčka uhlím. Niektorých si aj chceli vziať so sebou, ale, našťastie, sa im to nepodarilo. Anjeli všetkých odmeňovali. Žiaci sa odvďačili básničkou alebo pesničkou. Mikulášovi a jeho pomocníkom veľmi pekne ďakujeme a veríme, že nás o rok navštívi znova.