Základná škola s materskou školou Bajerov

Začína aj 2. stupeň

Na základe výsledkov prieskumu oznamujeme zákonným zástupcom našich žiakov, že záujem o umiestnenie žiaka do školy prejavilo 67 % zákonných zástupcov žiakov druhého stupňa. 100% záujem prejavili zákonní zástupcovia žiakov IX. A triedy.

Škola bude otvorená denne od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Vyučovanie bude začínať 7,20 hod.

Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe.

Autobusové spoje budú premávať tak, ako pred prerušením vyučovania.

ZŠsMŠ Bajerov si do konca školského roku upravila podmienky prevádzky školy, vnútorný režim a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov školy a školského klubu detí do konca školského roku 2019/2020.

V pondelok (v ostané dni náhodne) sa bude vykonávať ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov a dezinfekcia rúk všetkých osôb vstupujúcich do budovy pri vstupe do budovy (vedľa čítačky čipových kariet) a to automatickým zariadením s dezinfekčným prostriedkom.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie (v prílohe, vytlačiť a vypísať) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.

V dňoch 22.6. - 23.6.2020 bude vyučovanie pre žiakov 1.-9.ročníka prebiehať podľa rozvrhu platného pred prerušením vyučovania. Učivo preberané počas online výuky sa bude opakovať a precvičovať.

Klasifikované písomné a ústne skúšanie sa nebude realizovať do konca školského roku.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Vyhlásenie rodiča.pdf)Vyhlásenie rodiča.pdf[ ]399 kB