Základná škola s materskou školou Bajerov

Výsledky dotazníka

Na základe výsledkov dotazníka (elektronická a printová forma), ktorým sme zisťovali záujem  rodičov a žiakov  nechať sa dobrovoľne otestovať pred nástupom do školy vám oznamujeme: 

  1. Nezáujem o testovanie zákonných zástupcov a žiakov: 55,8 % 
  2. Záujem o testovanie zákonných zástupcov a žiakov: 41,5 % 

    Na základe uvedeného žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.