Základná škola s materskou školou Bajerov

Začíname nový školský rok

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo vo štvrtok 2. 9.. 2021 v jednotlivých triedach prostredníctvom školského rozhlasu.

            Po odznení štátnej hymny si žiaci vypočuli príhovor ministra školstva. Následne sa prihovoril riaditeľ školy, ktorý zvlášť privítal prvákov a ich rodičov. Oboznámil prítomných s organizačným a personálnym zabezpečením školského roka a poprial veľa úspechov. Poďakoval p. školníkovi Bartkovi za vykonanú prácu. Na záver sa milým slovom prihovoril p. farár Ferčák.