Základná škola s materskou školou Bajerov

Nástup do školy

Riaditeľstvo školy oznamuje, že prezenčné vyučovanie sa začne

                           v pondelok 10. januára 2022.

Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu. V škole sa budeme riadiť podľa Školského semaforu.


1. Doporučujeme každé dieťa otestovať antigénovým testom pred nástupom do

   školy (2x týždenne - streda nedeľa).

2. Zákonný zástupca žiaka prekladá v pondelok 10.1.2022 písomné vyhlásenie o

     bezpríznakovosti (prostredníctvom EduPage, resp.písomne - príloha).

3. Rúška sú v škole povinné.

4. Vstup do budovy podľa zaužívaných pravidiel (1.st. hlavný vchod; 2.st. zadný

   vchod).

5. Školský klub a školská jedáleň fungujú v riadnom režime.