Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Ocenenie pre náš školský časopis

Čestné uznanie-časopis.jpgNaša škola sa zapojila do krajskej súťaže školských časopisov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií pod názvom Perohryz 2019. Tohto roku súťažilo spolu 30 časopisov Košického a Prešovského kraja. Časopisy hodnotila štvorica porotcov – renomovaných novinárov. Veľmi nás teší, že aj náš školský časopis Stopa porotcov zaujal. Získali sme čestné uznanie.

Ďakujeme všetkým – žiakom aj učiteľom, ktorí pravidelne prispievajú do časopisu alebo sa akoukoľvek inou formou podieľajú na jeho tvorbe. Sme radi, že aj takýmto spôsobom prezentujeme našu školu, šírime dobré meno a zanechávame pozitívnu STOPU.

Konzultačný deň

Vedenie školy a Rada rodičov pri ZŠ s MŠ v Bajerove

oznamujú, že 

v stredu 24.04.2019 od 14.30 hod. - 17.00 hod.

sa uskutočnia konzultácie vyučujúcich so zákonnými zástupcami žiakov.

Pozvánka

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Bajerov pozýva zákonných zástupcov žiakov školy na plenárne zhromaždenie, ktoré sa uskutoční vo foajé školy dňa

                                                           11.02.2019 (pondelok) o 16,30 hod.

Program: 1. Otvorenie

                 2. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvý polrok šk. r. 2018/2019

                 3. Činnosť a hospodárenie Rady rodičov za prvý polrok šk. r. 2018/2019

                 4. Diskusia

                 5. Záver  

Po skončení plenárneho zhromaždenia sa uskutoční valné zhromaždenie občianskeho združenia Pukavica, o. z.

Rodičia deťom

49446048_236149500649403_8351717172979957760_n.jpgDňa 26.12.2018 sa pod záštitou Rady rodičov ZŠ s MŠ Bajerov a OcÚ Bajerov uskutočnila "Štefanská zábava". 

Výťažok z tohto vydareného podujatia bol venovaný ZŠ s MŠ Bajerov na podporu plaveckého výcviku, lyžiarského výcvikového kurzu a školy v prírode.