Základná škola s materskou školou Bajerov

Zamestnanci školy

Pedagogickí a odborní zamestnanci

Pracovné zaradenie

Triednictvo

PaedDr. Milan Černaj, PhD.

riaditeľ

Mgr. Monika Lučanská

zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

Mgr. Andrea Breznoščáková

učiteľka

II. A

Mgr. Valéria Maláková

učiteľka

III. A

Mgr. Anna Moskaľová

učiteľka

IV.A (1. a 4. roč.)

Mgr. Erik Mruz

učiteľ

V. A

Mgr. Jarmila Minarčíková

učiteľka

VI. A

Mgr. Lenka Bažaliková

učiteľka

VII.A

Mgr. Anna Kupská

učiteľka

VIII. A

Mgr. Jaroslav Kollár

učiteľ

IX. A

Mgr. Jakub Klučiar

učiteľ

I.Š

Mgr. Kamila Sekeráková

učiteľka

II.Š

Mgr. Adriana Gumanová

učiteľka

Mgr. Martin Ferčák

učiteľ

Mgr. Patrik Palčo

učiteľ

Mgr. Martin Chalupka

učiteľ

Mgr. Adriana Lukáčová

školský špeciálny pedagóg

Mgr. Denisa Timočková

pedagogický asistent

Martina Štofanová

pedagogický asistent

Mgr. Kamila Miščíková

vychovávateľka ŠKD

 Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Martina Bednárová

ekonomicko-administratívna a personálna referentka školy

Marek Barník

školník, údržbár, kurič

  

Slávka Mruzová

upratovačka

Regína Bombová

upratovačka