Základná škola s materskou školou Bajerov

Zamestnanci školy

Pedagogickí a odborní zamestnanci 

Pracovné zaradenie

Triednictvo 

PaedDr. Milan Černaj, PhD.

riaditeľ

Mgr. Monika Lučanská

zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

Mgr. Anna Moskaľová

učiteľka

I. (1. a 2. roč.)

Mgr. Valéria Maláková

učiteľka

IV. A

Mgr. Anna Kupská

učiteľka

V. A

Mgr. Jaroslav Kollár

učiteľ

VI. A

Mgr. Peter Koscura

učiteľ

VII. A

Mgr. Jarmila Minarčíková

učiteľka

VIII. A

Mgr. Natália Beňková

učiteľka

IX. A

Mgr. Adriána Lukáčová

učiteľka

I.Š

Mgr. Lenka Bažaliková

učiteľka

II.Š

Mgr. Andrea Breznoščáková

učiteľka

 III. A

Mgr. Miroslav Marcin

učiteľ

Mgr. Patrik Palčo

učiteľ

Mgr. Lenka Wagnerová

učiteľka

Bc. Erik Mruz

učiteľ

Mgr. Juliana Siriková

špeciálna pedagogička

Mgr. Kamila Sekeráková

pedagogická asistentka

Bc. Michaela Ondriová

vychovávateľka ŠKD

 Nepedagogickí zamestnanci

Eva Gajdošová

ekonomicko-administratívna a personálna referentka školy

Štefan Bartko

školník, údržbár, kurič

  

Regina Bombová

upratovačka

Mária Trochanová

upratovačka